SẢN PHẨM GIÁ THU *
iPhone 13 Pro Max 1Tb CALL
iPhone 13 Pro Max 512Gb 24.000.000
iPhone 13 Pro Max 256Gb 22.500.000
iPhone 13 Pro Max 128Gb 21.500.000
iPhone 13 Pro 1Tb CALL
iPhone 13 Pro 512Gb 21.000.000
iPhone 13 Pro 256Gb 20.000.000
iPhone 13 Pro 128Gb 19.000.000
iPhone 13 512Gb CALL
iPhone 13 256Gb 15.000.000
iPhone 13 128Gb 14.000.000
iPhone 13 Mini 512Gb CALL
iPhone 13 Mini 256Gb CALL
iPhone 13 Mini 128Gb CALL
 iPhone 12 Pro Max 512Gb 18.800.000
iPhone 12 Pro Max 256Gb  17.800.000
iPhone 12 Pro Max 128Gb  16.800.000
 iPhone 12 Pro 512Gb CALL
iPhone 12 Pro 256Gb  14.300.000
iPhone 12 Pro 128Gb  13.300.000
 iPhone 12 256Gb CALL
iPhone 12 128Gb CALL
iPhone 12 64Gb CALL
 iPhone 12 Mini 256Gb CALL
iPhone 12 Mini 128Gb CALL
iPhone 12 Mini 64Gb CALL
 iPhone 11 Pro Max 512Gb CALL
iPhone 11 Pro Max 256Gb  12.500.000
iPhone 11 Pro Max 64Gb  11.500.000
 iPhone 11 Pro 512Gb CALL
iPhone 11 Pro 256Gb  10.000.000
iPhone 11 Pro 64Gb  9.000.000
 iPhone 11 256Gb  8.300.000
iPhone 11 128Gb  7.800.000
iPhone 11 64Gb  6.800.000
 iPhone Xs Max 512Gb CALL
iPhone Xs Max 256Gb  7.800.000
iPhone Xs Max 64Gb  6.800.000
 iPhone Xs 512Gb CALL
iPhone Xs 256Gb  6.300.000
iPhone Xs 64Gb  5.500.000
 iPhone Xr 256Gb CALL
iPhone Xr 128Gb CALL
iPhone Xr 64Gb CALL
 iPhone X 256Gb 5.000.000
iPhone X 64Gb 4.500.0000
 iPhone 8 Plus 256Gb  4.500.000
iPhone 8 Plus 128Gb  CALL
iPhone 8 Plus 64Gb  3.800.000
 iPhone 8 256Gb CALL
iPhone 8 64Gb CALL
 iPhone 7 Plus 256Gb CALL
iPhone 7 Plus 128Gb  3.000.000
iPhone 7 Plus 32Gb  2.500.000
 iPhone 7 256Gb CALL
iPhone 7 128Gb CALL
iPhone 7 32Gb  CALL
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% (Tình Trạng Pin trên 90%)

Sản phẩm được đổi nhiều nhất

Giảm 10%
15.300.000