SẢN PHẨM GIÁ THU *
 iPhone 12 Pro Max 512Gb  21.500.000
iPhone 12 Pro Max 256Gb  21.000.000
iPhone 12 Pro Max 128Gb  19.600.000
 iPhone 12 Pro 512Gb  20.000.000
iPhone 12 Pro 256Gb  18.500.000
iPhone 12 Pro 128Gb  17.000.000
 iPhone 12 256Gb  13.500.000
iPhone 12 128Gb  12.800.000
iPhone 12 64Gb  11.800.000
 iPhone 12 Mini 256Gb  CALL
iPhone 12 Mini 128Gb  CALL
iPhone 12 Mini 64Gb  CALL
 iPhone 11 Pro Max 512Gb  15.500.000
iPhone 11 Pro Max 256Gb  15.000.000
iPhone 11 Pro Max 64Gb  13.800.000
 iPhone 11 Pro 512Gb  12.000.000
iPhone 11 Pro 256Gb  11.200.000
iPhone 11 Pro 64Gb  9.700.000
 iPhone 11 256Gb  9.700.000
iPhone 11 128Gb  8.800.000
iPhone 11 64Gb  7.800.000
 iPhone Xs Max 512Gb  8.000.000
iPhone Xs Max 256Gb  7.600.000
iPhone Xs Max 64Gb  6.500.000
 iPhone Xs 512Gb  6.000.000
iPhone Xs 256Gb  5.500.000
iPhone Xs 64Gb  4.500.000
 iPhone Xr 256Gb  CALL
iPhone Xr 128Gb  4.600.000
iPhone Xr 64Gb  3.900.000
 iPhone X 256Gb  4.200.000
iPhone X 64Gb  3.100.000
 iPhone 8 Plus 256Gb  3.800.000
iPhone 8 Plus 128Gb  CALL
iPhone 8 Plus 64Gb  2.800.000
 iPhone 8 256Gb  2.000.000
iPhone 8 64Gb  CALL
 iPhone 7 Plus 256Gb  2.500.000
iPhone 7 Plus 128Gb  1.800.000
iPhone 7 Plus 32Gb  1.400.000
 iPhone 7 256Gb  CALL
iPhone 7 128Gb  CALL
iPhone 7 32Gb  CALL
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99% (Tình Trạng Pin trên 90%)

Sản phẩm được đổi nhiều nhất